Umowa spółki

Umowa spółki to umowa zawierana pomiędzy osobami fizycznymi/prawnymi, których celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. W spółce wspólnicy mają równe prawa i obowiązki, ale w umowie spółki można określić np. udziały o szczególnych uprawnieniach (udziały uprzywilejowane). Niniejszą umowę sporządza się w kancelarii notarialnej, gdzie notariusz w obecności wspólników odczytuje jej treść, a następnie zostaje ona podpisana. Po zawarciu umowy spółki jej przedstawiciele zgłaszają spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego.

Umowa spółki