Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, w której jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowa przyrzeczona). Taki rodzaj umowy jest najczęściej spotykany przy obrocie nieruchomościami. Umowa może być napisana odręcznie lub mieć formę aktu notarialnego.

Niniejszą umowę reguluje Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Przy zawieraniu takiej umowy należy podać konkretną datę (lub graniczną) jej zawarcia. Jeżeli termin nie zostanie wyznaczony, to umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę do żądania jej zawarcia. W momencie, gdy strony podały różne terminy, to obowiązująca jest data wskazana przez stronę, która wcześniej złożyła odpowiednie oświadczenie.

Umowa przedwstępna