Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to swego rodzaju „umowa przedwstępna” zawierana z deweloperem. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę w zamian za wynagrodzenie z tego tytułu. Nie jest to jednak umowa rozporządzająca. Umowa rezerwacyjna lub przedwstępna również nie jest umową deweloperską. Niniejszą umowę regulują przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Przedmiotem umowy deweloperskiej jest wyłącznie przyszły lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. W sytuacji, gdy nieruchomość istnieje i wydane jest pozwolenie na jej użytkowanie, nie jest wymagane zawarcie umowy deweloperskiej – aby kupić nieruchomość, wystarczy podpisać umowę sprzedaży.

Umowa deweloperska