Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo jest czynnością prawną, poprzez którą mocodawca upoważnia inną osobę do działania w jego imieniu, czyli udziela prawa pełnomocnikowi do reprezentowania go w szczegółowo określonych kategoriach prawnych. Pełnomocnictwo reguluje Kodeks Cywilny.

Wyróżnia się 3 rodzaje pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe i szczegółowe.

Pełnomocnictwo