Usługi notarialne Wrocław

Usługi notarialne we Wrocławiu – dlaczego warto?

W kancelarii notarialnej można sporządzić umowę podziału majątku, testament czy akt poświadczenia dziedziczenia. Zchwilą złożenia podpisów przez strony określonej czynności prawnej pismo staje się dokumentem urzędowym. Kompleksowe usługi notarialne we Wrocławiu świadczone są z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, na rzecz interesów klientów oraz w zgodzie z etyką zawodu. Notariusz ma obowiązek wyjaśnić wszelkie niezrozumiałe kwestie i procedury, dotyczące określonej sprawy notarialnej.

Jakie usługi prawne świadczy kancelaria notarialna?

Notariusz to zawód, który cieszy się zaufaniem publicznym. Sporządza umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy warunkowe, umowy dożywocia, umowy spółek, umowy małżeńskie majątkowe, pełnomocnictwa, akty poświadczenia podpisu, protokoły zgromadzenia wspólników spółki, projekty umów na żądanie, odpisy, wpisy i wyciągi dokumentów, a także protesty czeków i weksli. Usługi notarialne we Wrocławiu obejmują również przechowywanie nośników danych, papierów wartościowych oraz pieniędzy zarówno w walucie polskiej, jak i obcej. Oddając papiery wartościowe w depozyt, należy pamiętać, że nie mogą to być papiery zdematerializowane. Złożenie podpisów na określonym dokumencie urzędowym poprzedza potwierdzenie tożsamości stron. W tym celu konieczne jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub oświadczenia innych osób, znających stronę.

Ile kosztują usługi notarialne we Wrocławiu?

Cena określonej czynności prawnej ustalana jest przez odpowiednią kancelarię notarialną i składa się z taksy notarialnej, opłaty sądowej, opłaty za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Sądowym, podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn. Profesjonalne usługi notarialne we Wrocławiu wiążą się z dodatkowymi kosztami, jeżeli usługa prawna została zrealizowana poza siedzibą biura. Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem i szczegółami współpracy z kancelarią notarialną.