Rejent Wrocław

W czym może pomóc rejent z Wrocławia?

Rejent to dawne określenie zawodu notariusza. Cieszy się on zaufaniem publicznym i ma obowiązek sporządzania przejrzystych i zrozumiałych umów oraz oświadczeń. Podlega kontrolom rady izby notarialnej w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a także etyki zawodu. Rejent we Wrocławiu zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich niezrozumiałych zapisów umów i procedur prawnych. Darmowa konsultacja przysługuje stronom, które składają podpisy na dokumentach urzędowych.

Jak wygląda praca rejenta?

Koszty usług notarialnych, które świadczy rejent we Wrocławiu, składają się z taksy notarialnej, a także podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty sądowej lub opłaty za rejestrację aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Sądowym. W celu potwierdzenia tożsamości przybyłych strony powinny okazać dowód osobisty, paszport lub oświadczenie innych osób. Złożenie podpisów sprawia, że pismo nabiera mocy prawnej i staje się dokumentem urzędowym. Ważne, aby notariusz udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, wyjaśnił niezrozumiałe zapisy i poinformował o dalszym postępowaniu. Jego obowiązkiem jest także pouczyć strony o uprawnieniach urzędu skarbowego, sposobach naliczania podatków i opłat, a także zastosowanych podstawach prawnych.

Rejent we Wrocławiu – szeroka oferta usług prawnych

W kancelarii notarialnej przygotowuje się różnego rodzaju umowy, oświadczenia i protokoły. Najczęściej sporządzane są umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy warunkowe, umowy zamiany, umowy podziału majątku, małżeńskie umowy majątkowe, umowy spółek, testamenty, pełnomocnictwa, akty poświadczenia podpisu, akty poświadczenia dziedziczenia i protokoły zgromadzeń wspólników spółki. Rejent we Wrocławiu przyjmuje także do depozytu pieniądze w każdej walucie, papiery wartościowe oraz nośniki informatyczne. Oferujemy profesjonalne podejście do każdego klienta oraz jasne i rzetelne warunki współpracy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług notarialnych.