Podział majątku u notariusza Wrocław

Jak wykonać podział majątku u notariusza we Wrocławiu?

Notariusz jako osoba zaufania publicznego ma obowiązek sporządzania aktów notarialnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na rzecz interesu obu stron. Przed przystąpieniem do złożenia podpisów należy okazać dokument tożsamości, a więc dowód osobisty, paszport lub oświadczenie innych osób, znających stronę. Aby podpisać umowę sprzedaży, darowizny, deweloperską czy o podział majątku u notariusza we Wrocławiu, należy przygotować niezbędne dokumenty i dane osobowe.

Czym jest umowa podziału majątku?

Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje powstaniem wspólności majątkowej, o ile wcześniej nie została podpisana intercyza. To oznacza, że własnością obojga małżonków stają się zarobki, oszczędności, nieruchomości i inne dobra materialne, które do tej pory stanowiły własność osobistą. Dlatego dokonanie podziału majątku podczas sprawy rozwodowej jest często bardzo trudnym zadaniem. Odbywa się on na sali sądowej lub w ramach zawarcia ugody z drugą stroną sprawy. Podział majątku dotyczy najczęściej wyodrębnienia dwóch lokali w budynku, podziału pieniędzy, przyznania mieszkania jednemu z małżonków, pod warunkiem spłacenia drugiego lub w formie egzekucyjnej sprzedaży rzeczy i podziału otrzymanej sumy z transakcji. Podział majątku u notariusza we Wrocławiu ma miejsce, gdy własność nieruchomości przechodzi z jednego małżonka na drugiego.

Podział majątku u notariusza we Wrocławiu – profesjonalna usługa notarialna

Małżonkowie, którzy postanawiają podzielić swój majątek, mają prawo podpisać odpowiednią umowę o podział majątku u notariusza we Wrocławiu. Tej czynności prawnej może również towarzyszyć zawarcie umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, nawet po zakończonej już sprawie rozwodowej lub wydaniu przez sąd wyroku orzekającego separację. Wizyta w kancelarii notarialnej jest niezbędna w przypadku posiadania nieruchomości, której własność ma zostać przeniesiona z jednego małżonka na drugiego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty usług notarialnych.