Notariusze Wrocław

Notariusze Wrocław – szeroka oferta usług notarialnych

Zawód notariusza cieszy się zaufaniem publicznym i polega na sporządzaniu aktów notarialnych w sposób zrozumiały i rzetelny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każde pismo, podpisane przez strony określonej czynności prawnej, staje się automatycznie wiążącym dokumentem urzędowym. Notariusze Wrocław - zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania, dotyczące niezrozumiałych zapisów umów i aktów. Ta darmowa konsultacja przysługuje każdemu klientowi biura notarialnego.

Czym zajmują się notariusze we Wrocławiu?

Usługi prawne, świadczone przez kancelarie notarialne, dotyczą sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia, aktów poświadczenia podpisu, protokołów zgromadzeń wspólników spółki, protestów czeków i weksli, wpisów, wyciągów i odpisów dokumentów, projektów aktów i oświadczeń oraz wniosków o dokonanie wpisów w księdze wieczystej. Notariusze Wrocław - prowadzą także czynności związane z europejskim poświadczeniem spadkowym oraz dotyczące sukcesyjnego zarządu działalności gospodarczej osoby fizycznej, a także przechowują pieniądze, papiery wartościowe i nośniki informatyczne. W kancelarii notarialnej można podpisać również małżeńską umowę majątkowej, umowę sprzedaży, umowę deweloperską, umowę przedwstępną, umowę darowizny, umowę dożywocia, umowę spółki czy umowę podziału majątku.

Nontariusze Wrocław
Notariusze Wrocław

Jak wysokie są koszty usług notarialnych?

Koszty czynności notarialnych powiększa taksa notarialna oraz opłata sądowa, opłata rejestracji w Rejestrze Sądowym aktu poświadczenia dziedziczenia, podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn. Ceny poszczególnych usług notarialnych wahają się od 30 zł za odwołanie testamentu do 1000 zł za przygotowanie protokołu, mówiącego o zmianie statusu funduszu inwestycyjnego. Wszystkie czynności prawne odbywają się na terenie kancelarii notarialnej, choć istnieje możliwość wykonania ich poza siedzibą biura. Notariusze Wrocław - mają obowiązek pouczenia stron o podstawie prawnej oraz uprawnieniach urzędu skarbowego. Zapraszamy do współpracy z naszym biurem notarialnym.