Intercyza Wrocław

W jaki sposób powinna zostać sporządzona intercyza we Wrocławiu?

Każdy dokument urzędowy, który podpisywany jest w kancelarii notarialnej, musi zostać poprzedzony kilkoma ważnymi czynnościami. Należy potwierdzić tożsamość stron, pouczyć je o podstawie prawnej oraz sposobach naliczania opłat i podatków. Jednym z najczęściej sporządzanych pism jest intercyza we Wrocławiu. Małżeńska umowa majątkowa to jednak nie tylko rozdzielność majątkowa.

Czym jest intercyza?

Intercyza we Wrocławiu to inaczej małżeńska umowa majątkowa, którą podpisują małżonkowie, nawet przed zawarciem ślubu. Na mocy tego dokumentu mogą oni: wprowadzić rozdzielność majątkową, czyli każda ze stron posiada tylko własne majątki, rozszerzyć wspólność majątkową, a więc włączyć przedmioty, które stanowiły wcześniej przedmiot majątków osobistych oraz ograniczyć majątek, wówczas część dóbr wspólnych stanie się majątkiem osobistym. Możliwe jest także podpisanie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Oznacza to, że w trakcie okresu małżeństwa moc prawną posiada pełna rozdzielność majątkowa. Jednak w chwili jego zakończenia, ochroną objęta jest strona, mająca mniejsze szanse na pomnożenie majątku.

Intercyza we Wrocławiu – profesjonalne biuro notarialne Małgorzaty Bańkosz-Ruśkowskiej

Małżeńska umowa majątkowa, czyli intercyza we Wrocławiu może zostać sporządzona i podpisana w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Bańkosz-Ruśkowskiej. Ten rodzaj czynności prawnej często przeprowadza się jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Dokument ten oznacza zniesienie wspólności majątkowej, znaczne jej ograniczenie lub rozszerzenie. Strony powinny okazać dowód osobisty lub paszport oraz zostać pouczone o uprawnieniach urzędu skarbowego, podstawie prawnej oraz sposobie naliczania opłat i podatków. Na koszt usługi składa się taksa notarialna oraz podatek od czynności cywilnoprawnych lub opłata sądowa. Po złożonych podpisach pismo staje się dokumentem urzędowym, więc na pracowniku biura notarialnego ciąży obowiązek sporządzenia jasnych, precyzyjnych i rzetelnych zapisów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług notarialnych.