biuro notarialne Wrocław

W czym może pomóc biuro notarialne we Wrocławiu?

Notariusz to prawnik, cieszący się zaufaniem publicznym i wykonujący szereg czynności w zgodzie z przepisami prawa. Ma obowiązek zachowania całkowitej bezstronności i tajemnicy zawodowej. Jego siedzibą jest biuro notarialne we Wrocławiu, gdzie podpisane pisma stają się dokumentami urzędowymi. Klienci mają prawo uzyskać darmowe wyjaśnienie wszelkich niejasnych kwestii.

Czym zajmują się biura notarialne?

Biuro notarialne we Wrocławiu to miejsce, gdzie sporządza się różnego rodzaju akty, np. umowę sprzedaży, umowę deweloperską, umowę spółki, umowę darowizny, umowę dożywocia, umowę warunkową, umowę przedwstępną, umowę podziału majątku, umowę zamiany, testament, pełnomocnictwo, depozyt notarialny, poświadczenie podpisu, spisanie dokumentów oraz poświadczenie dziedziczenia. Dokumenty te należy przygotować tak, aby były w pełni czytelne, zrozumiałe i rzetelne. Pracownik ma obowiązek wyjaśnić każdą niezrozumiałą przez klienta kwestię. Podpisanie określonego aktu poprzedza okazanie dowodów osobistych lub paszportów w celu potwierdzenia tożsamości stron, biorących udział w czynnościach notarialnych.

Biuro notarialne we Wrocławiu – profesjonalne usługi notarialne

Wszelkie konieczne czynności prawne można wykonać w biurze notarialnym Małgorzaty Bańkosz-Ruśkowskiej we Wrocławiu. Koszty obejmują nie tylko taksę notarialną, ale również podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia oraz opłatę sądową. Klienci każdej kancelarii notarialnej muszą zostać poinformowani o sposobach naliczania podatków i opłat, uprawnieniach urzędów skarbowych oraz podstawie prawnej, mającej zastosowanie w konkretnej sprawie. Biuro notarialne we Wrocławiu przyjmuje także do depozytu papiery wartościowe, nośniki danych oraz pieniądze zarówno w walucie polskiej, jak i obcej. Każda wizyta w kancelarii wiąże się z obowiązkiem okazania dowodów tożsamości w postaci dowodu osobistego, paszportu lub oświadczenia innych osób. Oferujemy owocną współpracę w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.