Akt notarialny Wrocław

Kiedy należy sporządzić akt notarialny we Wrocławiu?

Zawód notariusza lub zastępcy notarialnego wiąże się ze statusem zaufania publicznego. Oznacza to, że pracownik odpowiedzialny jest za przeprowadzanie czynności notarialnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na rzecz interesów obu stron. Akt notarialny we Wrocławiu można sporządzić w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Bańkosz-Ruśkowskiej.

W jaki sposób sporządza się akt notarialny we Wrocławiu?

Wszelkie czynności notarialne należy przeprowadzać w kancelarii notarialnej. Ich celem jest podpisanie dokumentu urzędowego, np. umowy przedwstępnej, testamentu, poświadczenia dziedziczenia czy pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami prawa akt notarialny we Wrocławiu powinien zostać przygotowany w sposób rzetelny i zrozumiały. Pracownik ma obowiązek dostarczenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz udzielenia odpowiedzi na temat każdej wątpliwej dla klienta kwestii. Złożenie podpisu poprzedzone jest potwierdzeniem tożsamości stron w oparciu o okazane dowody osobiste lub paszporty, a także na podstawie oświadczeń innych osób. W kancelarii notarialnej można również złożyć do depozytu papiery wartościowe oraz nośniki danych.

Profesjonalna Kancelaria Notarialna Małgorzaty Bańkosz-Ruśkowskiej we Wrocławiu

W kancelarii Bańkosz-Ruśkowskiej przeprowadzane są czynności notarialne z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Każdy niezrozumiały zapis w dokumencie musi zostać dokładnie wyjaśniony przez pracownika. Klientowi należy także udzielić pouczenia na temat podstawy prawnej, uprawnień urzędów skarbowych oraz sposobów obliczania opłat i podatków. Akt notarialny we Wrocławiu dotyczy najczęściej: umowy sprzedaży, umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, małżeńskich umów majątkowych, umowy spółek, umowy darowizny, poświadczenia podpisu, testamentów, protokołów zgromadzeń wspólników, pełnomocnictw. Na koszty notarialne składa się taksa notarialna, a także m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa lub podatek od spadków i darowizn. Zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą kancelarią notarialną.