Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia wskazuje spadkobierców spadkodawcy wraz z przysługującymi im udziałami w spadku. Wymienione są w nim również osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Zanim jednak notariusz przystąpi do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, najpierw musi przygotować protokół dziedziczenia, podczas którego muszą być obecne wszystkie osoby, będące spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi.

Notariusz może odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia między innymi w przypadku, gdy w momencie śmierci spadkodawca był cudzoziemcem lub nie zamieszkiwał w Polsce bądź część jego spadku stanowią prawa rzeczowe oraz posiadanie nieruchomości znajdującej się za granicą.

Akt poświadczenia dziedziczenia