Opłaty notarialne Wrocław

Opłaty notarialne we Wrocławiu – od czego zależą?

Ceny usług prawnych są różne i ustalane indywidualnie przez konkretną kancelarię. Każde biuro posiada swój własny cennik. Należy pamiętać, że na opłaty notarialne we Wrocławiu składa się taksa notarialna, a także w zależności od charakteru czynności, opłata sądowa opłata za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Sądowym, podatek od spadków i darowizn lub podatek od czynności cywilnoprawnych. Notariusz dolicza prowizję proporcjonalnie do rodzaju świadczonej usługi notarialnej.

W czym może pomóc kancelaria notarialna?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Do jego obowiązków należy sporządzanie aktów i umów w sposób rzetelny i przejrzysty. Złożenie podpisów przez strony czynności prawnej sprawia, że pismo staje się dokumentem urzędowym. Należy je poprzedzić potwierdzeniem tożsamości przybyłych. W tym celu konieczne jest okazanie dowodów tożsamości, czyli dowodu osobistego lub paszportu. Klientom przysługuje darmowa konsultacja w zakresie niezrozumiałych zapisów umowy lub oświadczenia. Kancelaria notarialna przygotowuje: umowę sprzedaży, umowę deweloperską, umowę przedwstępną, umowę darowizny, umowę dożywocia, umowę zamiany, umowę warunkową, małżeńską umowę majątkową, umowę podziału majątku, umowę spółki, testament, pełnomocnictwo, akt poświadczenia podpisu czy akr poświadczenia dziedziczenia.

Ile wynoszą opłaty notarialne we Wrocławiu?

Ceny poszczególnych usług notarialnych zależą od ich charakteru i poziomu skomplikowania. Koszt sporządzenia intercyzy wynosi 400 zł, testamentu od 50 zł do 150 zł, dokumentu potwierdzającego zwolnienie nieruchomości od obciążeń – 60 zł, zrzeczenie się własności nieruchomości – 80 zł, pełnomocnictwa od 30 do 100 zł, protokołu zgromadzenia wspólników spółki od 600 do 1000 zł, protokołu dziedziczenia – 100 zł. Usługa poświadczenia zgodności daty okazania dokumenty oraz zgodności odpisu z okazanym dokumentem to koszt 6 zł za stronę. Opłaty notarialne we Wrocławiu powiększa taksa notarialna oraz konieczne do uregulowania inne podatki i opłaty, np. podatek od czynności cywilnoprawnych. Zachęcamy do skorzystania z usług, świadczonych przez naszą kancelarię notarialną.