Notariusz Wrocław Krzyki

Notariusz we Wrocławiu, Krzyki – profesjonalne usługi notarialne

Zawód notariusza wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ każde przygotowane przez niego pismo staje się dokumentem urzędowym z chwilą złożenia podpisów przez strony określonej czynności notarialnej. Powinien on działać zgodnie z przepisami prawa, dbając o interesy swoich klientów. Notariusz we Wrocławiu, Krzyki ma również obowiązek wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz zapisy umów i aktów osobom, korzystającym z jego usług.

Jak wygląda praca notariusza?

Notariusz we Wrocławiu, Krzyki jako osoba zaufania publicznego, powinien sporządzać umowy i akty notarialne w sposób czytelny, przejrzysty i zrozumiały. Ma obowiązek pouczyć strony o zastosowanej podstawie prawnej, uprawnieniach przysługujących urzędowi skarbowemu oraz sposobach naliczania opłat i podatków. Na koszt usługi notarialnej składa się nie tylko taksa notarialna, ale również podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata sądowa lub opłata za rejestrację w Rejestrze Sądowym aktu poświadczenia dziedziczenia. Stronom przysługuje darmowa konsultacja podczas składania podpisów na dokumentach urzędowych. Może ona dotyczyć zawiłości prawnych i procedur związanych z określoną umową.

Jakie usługi świadczy notariusz we Wrocławiu, Krzyki?

Zadaniem kancelarii notarialnej jest przygotowanie w sposób rzetelny i przejrzysty następujących dokumentów urzędowych: umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej, umowy dożywocia, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy spółki, małżeńskiej umowy majątkowej, umowy podziału majątku, umowy warunkowej, testamentów, pełnomocnictw, aktów poświadczenia podpisu, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz protokołów zgromadzenia wspólników spółki.Notariusz we Wrocławiu, Krzyki przyjmuje w depozyt papiery wartościowe, pieniądze zarówno w walucie polskiej, jak i obcej oraz nośniki danych. Przechowuje także wszelkie protokoły i akty notarialne oraz sporządza na żądanie stron projekty umów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej kancelarii notarialnej.