Notariusz Wrocław cennik

Jak kształtują się opłaty notarialne we Wrocławiu?

Całkowity koszt opłaty notarialnej składa się z taksy notarialnej, uzależnionej od konkretnej kancelarii, jak również opłaty sądowej, opłaty za rejestrację w Rejestrze Sądowym aktu poświadczenia dziedziczenia, podatku od spadków i darowizn lub podatku od czynności cywilnoprawnych. W zależności od rodzaju umowy lub aktu, który sporządza notariusz we Wrocławiu, cennik może kształtować się różnie. Stawki za poszczególne czynności prawne rozpoczynają się od 30 zł i mogą dochodzić do 600 zł.

Jak wysokie są podstawowe opłaty notarialne?

Złożenie wymaganych podpisów przez poszczególne strony sprawia, że pismo staje się dokumentem urzędowym i nabiera mocy prawnej. Czynność tę poprzedza potwierdzenie tożsamości obecnych. W tym celu należy okazać dowód tożsamości, a więc dowód osobisty bądź paszport. Treść umów i aktów powinna być jasna, zrozumiała i przejrzysta. Do wyjaśnienia wszelkich niejasności i zawiłości prawnych zobowiązany jest notariusz z Wrocławia. Cennik jego usług kształtuje się różnie, w zależności od rodzaju umowy czy aktu.Koszt sporządzenia aktu notarialnego, dokumentującego: testament może osiągać 150 zł, pełnomocnictwo 100 zł, protokół zgromadzenia wspólników 600 zł, małżeńską umowę majątkową 400 zł, protokół dziedziczenia 100 zł.

Notariusz we Wrocławiu – cennik

Do ceny każdej usługi notarialnej należy doliczyć również taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłatę sądową lub opłatę za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Sądowym. Wynagrodzenie notarialne jest różne i ustalane jest odrębnie przez każdą kancelarię. Za poświadczenia notariusz pobiera zwykle: 20 zł w przypadku dokumentów, nieoznaczonych sumą pieniężną, 30 zł w przypadku pozostawania osoby w określonym miejscu, 400 zł w związku z europejskimi poświadczeniami spadkowymi, 6 zł za każdą stronę poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem oraz 6 zł za każdą stronę poświadczenia daty okazania dokumentu. Chętnie podejmiemy współpracę w zakresie czynności notarialnych.