Notariusz Wrocław

Czym zajmuje się notariusz we Wrocławiu?

Kancelarie notarialne przygotowują i podpisują z udziałem wymaganych stron, dokumenty urzędowe, dotyczące np. zakupu lokalu mieszkalnego, intercyzy, testamentu czy udzielenia pełnomocnictwa. Notariusz we Wrocławiu świadczy kompleksowe usługi prawne, wyjaśnia wszelkie niezrozumiałe kwestie i zapisy, a także udziela pouczenia na temat uprawnień urzędów skarbowych, sposobów ustalania wysokości opłat i podatków oraz przedstawia zastosowane podstawy prawne.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego

Zawód notariusza cieszy się dużym zaufaniem publicznym. Wiąże się to jednak z ogromną odpowiedzialnością, ponieważ po złożeniu podpisów, pisma stają się dokumentami urzędowymi. Ważne, aby strony okazały dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Można też sporządzić oświadczenia innych osób, które znają stronę i posiadają dowód osobisty. Sporządzona umowa lub akt muszą być zrozumiałe, przejrzyste i w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Notariusz we Wrocławiu zobowiązany jest także do udzielenia bezpłatnych odpowiedzi na wszystkie pytania klientów z zakresu określonej czynności notarialnej.

Notariusz we Wrocławiu – szeroka oferta czynności notarialnych

W kancelarii notarialnej odbywają się czynności prawne, których efektem finalnym jest podpisanie: umowy sprzedaży, umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy dożywocia, umowy darowizny, umowy warunkowej, małżeńskiej umowy majątkowej, umowy podziału majątku, umowy spółki, umowy zamiany, aktów poświadczenia podpisu, aktów poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwa oraz testamentu. Notariusz we Wrocławiu przyjmuje także w depozyt papiery wartościowe, nośniki danych oraz pieniądze, zarówno w walucie polskiej, jak i obcej. Powinien on pouczyć strony o zastosowanych podstawach prawnych. Na koszt usług notarialnych składa się taksa notarialna, opłata sądowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn bądź opłata za rejestrację w Rejestrze Sądowym aktu poświadczenia dziedziczenia. Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy.